divendres, 3 d’octubre del 2014

CURS 14-15

Hola a tots,

Us volem fer saber que a partir d'avui queden
tancades les preinscripcions per als nens/es
que ja venien el curs passat. Ara obrim el
període de preinscripcions de nens/es nous,
que tinguin ganes de començar a conèixer
el món de l'escoltisme.

Podeu descarregar el full de pre-inscripcions i fer-lo arribar al mail del cau: caudefornells@gmail.com.
Abans del dia 7 de novembre.

Us fem saber que la data prevista per iniciar
aquest curs 2014-2015 és el 15 de novembre.
Com l'any passat, el curs començarà amb la festa
del pas, a on participaran totes les families
(nens, caps, pares, germans....).

Us anirem informan per mail i també pel blog.

Una abraçada per tots i fins aviat.

Equip agrupament.
AEiG Pas d'en Pou.

-PREINSCRIPCIÓ CURS 14-15

dilluns, 6 de gener del 2014

ESCOLTISME


Escoltisme es el terme amb que és coneix a Catalunya el moviment internacional dels Boy i Girls Scouts. L'escoltisme és un moviment d'abast mundial que treballa pel desenvolupament integral dels joves a través de d'educació en el lleure fundat l'any 1907 a Anglaterra, per Sir Robert Baden-Powel general d'exercit britànic, que posteriorment es va estendre a gran nombre de països.
Actualment l'escoltisme' es definex com Un moviment educatiu per a gent jove, autogovernat, independent i no partidista, de base voluntària, obert a tothom sense distinció d'origen, nacionalitat, raça o creença, d'acord amb una finalitat i uns principis compartits i un mètode propi, i institucionalment estructurat en dues organitzacions internacionals: l'Organització del Moviment Escolta i l'Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes.

divendres, 3 de gener del 2014

METODEEl mètode escolta és una suma interdependent d'elements educatius que formen un tot integrat i unificat per assolir la finalitat del moviment. Cadascun dels elements del mètode té una funció educativa que complementa la incidència dels altres, i per això en dur-lo a terme s'han de donar tots els elements alhora.
El mètode escolta es defineix com un sistema d'autoeducació progressiva mitjançant
  1. uns principis compartits i el compromís envers aquests principis (Llei i Promesa Escolta)
  2. aprendre fent
  3. el treball en equip
  4. la interacció entre joves i adults (educands i educadors)
  5. progressió personal
  6. activitats a la natura
  7. un marc simbòlic.
El mètode requereix que sigui apropiat al nivell de maduresa dels membres del grup. Això vol dir també que no serveix per infants massa petits ni per a joves massa grans -per sobre dels vint anys.

dijous, 2 de gener del 2014

FINALITAT

La raó fonamental de l'existència d'un moviment se sintetitza en la seva finalitat. I la finalitat del moviment escolta és contribuir a l'autodesenvolupament dels nois i noies perquè assoleixin el màxim del seu potencial físic, intel·lectual, social i espiritual com a individus, com a ciutadans responsables i com a membres de les seves comunitats local, nacional i internacional.
Un element principal d'aquesta finalitat és el caràcter educatiu de l'escoltisme i la voluntat de la seva acció educativa d'abraçar de manera integral les diverses dimensions del ser humà. Una finalitat educativa, aquesta, que és complementària, i no substitutiva, de la que es du a terme des d'altres institucions socials. L'acció educativa de l'escoltisme és especialment rellevant en tot allò que requereix un aprenentatge per a l'acció i des de l'acció. Així, complementa la dificultat de l'escola a donar resposta a algunes de les competències bàsiques generals o metadisciplinàries -no lligades a una disciplina o matèria-, en especial aquelles relacionades amb l'autonomia i la iniciativa personal, i amb la interacció amb el món físic i social, que és el que l'escoltisme treballa més bé.

dimecres, 1 de gener del 2014

PRINCIPIS
L'acció educativa de l'escoltisme cap als nois i noies es basa er un sistema de valors que metodològicament s'expressa a través d'un codi de comportament (la Llei escolta) i de l'adhesió explícita i voluntària assumint-lo com a model de conducta (la Promesa escolta). Però per al moviment escolta en el seu conjunt els valors s'expressen en tres principis, que fan referència a: * La dimensió espiritual
  • la dimensió social
  • la dimensió personal.
Aquests principis representen el model de societat i de manera; de viure que tots els escoltes comparteixen. Històricament la Llei i la Promesa Escoltes, formulades per Robert Baden-Powell, van esdevenir tant l'eina metodològica central del procés d'autoformació dels joves escoltes com també la manera de comprovar que totes les associacions escoltes del món comparteixen els mateixos valors. Les associacions han de formular la Llei i la Promesa en un llenguatge modern adaptat a la seva cultura i realitat social, una adaptació que ha de ser ratificada per l'organització
El primer principi, que aborda la dimensió espiritual, és formulat de la manera següent: Deure envers Déu: adhesió a uns principis espirituals, lleialtat a la religió que els expressa i acceptació dels deures que en resulten. Aquesta definició vol dir que la proposta educativa del moviment escolta vol ajudar els joves a transcendir el món material i a buscar els valors espirituals de seva vida. (Malgrat la redacció de la formulació, aquesta recerca e la dimensió espiritual no té per què ser necessàriament una creença religiosa, com ho demostra l'existència des de l'inici 'associacions escoltes laiques en diversos països.
El segon principi, que aborda la dimensió social, es defineix om a deure envers els altres: lleialtat al propi país i alhora promoció de la pau, l'entesa i la cooperació locals, nacionals i internacionals; i participació en el desenvolupament de la societat, reconeixent i respectant la dignitat dels semblants i la integritat de la natura. Aquests dos eixos del deure envers els altresabracen tota la concepció de l'educació en la ciutadania de l'escoltisme.
Finalment, el tercer principi aborda la dimensió personal, i es defineix com: deure envers un mateix: responsabilitat per al propi desenvolupament. Aquest principi, és el que explicita la importància que l'escoltisme dóna a l'individu: és cada persona qui ha d'assumir responsabilitats envers el desenvolupament ple de les seves pròpies capacitats.