dimecres, 1 de gener de 2014

PRINCIPIS
L'acció educativa de l'escoltisme cap als nois i noies es basa er un sistema de valors que metodològicament s'expressa a través d'un codi de comportament (la Llei escolta) i de l'adhesió explícita i voluntària assumint-lo com a model de conducta (la Promesa escolta). Però per al moviment escolta en el seu conjunt els valors s'expressen en tres principis, que fan referència a: * La dimensió espiritual
  • la dimensió social
  • la dimensió personal.
Aquests principis representen el model de societat i de manera; de viure que tots els escoltes comparteixen. Històricament la Llei i la Promesa Escoltes, formulades per Robert Baden-Powell, van esdevenir tant l'eina metodològica central del procés d'autoformació dels joves escoltes com també la manera de comprovar que totes les associacions escoltes del món comparteixen els mateixos valors. Les associacions han de formular la Llei i la Promesa en un llenguatge modern adaptat a la seva cultura i realitat social, una adaptació que ha de ser ratificada per l'organització
El primer principi, que aborda la dimensió espiritual, és formulat de la manera següent: Deure envers Déu: adhesió a uns principis espirituals, lleialtat a la religió que els expressa i acceptació dels deures que en resulten. Aquesta definició vol dir que la proposta educativa del moviment escolta vol ajudar els joves a transcendir el món material i a buscar els valors espirituals de seva vida. (Malgrat la redacció de la formulació, aquesta recerca e la dimensió espiritual no té per què ser necessàriament una creença religiosa, com ho demostra l'existència des de l'inici 'associacions escoltes laiques en diversos països.
El segon principi, que aborda la dimensió social, es defineix om a deure envers els altres: lleialtat al propi país i alhora promoció de la pau, l'entesa i la cooperació locals, nacionals i internacionals; i participació en el desenvolupament de la societat, reconeixent i respectant la dignitat dels semblants i la integritat de la natura. Aquests dos eixos del deure envers els altresabracen tota la concepció de l'educació en la ciutadania de l'escoltisme.
Finalment, el tercer principi aborda la dimensió personal, i es defineix com: deure envers un mateix: responsabilitat per al propi desenvolupament. Aquest principi, és el que explicita la importància que l'escoltisme dóna a l'individu: és cada persona qui ha d'assumir responsabilitats envers el desenvolupament ple de les seves pròpies capacitats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada